Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

2094 5275 390
poziomki
poziomki
poziomki
      
F.R.I.E.N.D.S   running gags
Reposted fromfriends friends viaikari ikari
poziomki
poziomki
poziomki

March 10 2019

poziomki
1795 0183 390
Reposted frompapaj papaj viaabsolem absolem
poziomki
0053 1664 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
6769 1726 390
Reposted fromwyczes wyczes vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
poziomki
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
Reposted fromNiebanalna Niebanalna vialiliowadusza liliowadusza
poziomki
8963 aa71 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaikari ikari
poziomki
2726 c8f6
Reposted fromillidan illidan vialiliowadusza liliowadusza
poziomki
Są takie znajomości, które dają chwilową iluzję szczęścia. Są jak karta kredytowa. Nie zdajesz sobie sprawy z tego jak wielkie koszty ponosisz i jak ogromny rachunek będziesz musiał zapłacić. Myślisz, że to co otrzymujesz jest bezcenne. Dopiero później uświadamiasz sobie, że cała ta iluzja nie była warta tak naprawdę ani jednego momentu.
0943 c2f1 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaikari ikari
poziomki
Nie mów jej, a pokaż jej.
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa... i niedotrzymane obietnice.
— znalezione
poziomki
9801 678d 390
Reposted fromaammaazing aammaazing vialiliowadusza liliowadusza
poziomki
0261 719c 390
Reposted fromRowena Rowena vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl