Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

poziomki
0820 6e3a 390
"Me trying to get my life together"
:)
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viaikari ikari
poziomki
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari
poziomki
5754 0e64 390
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari

May 27 2018

7303 554e 390
Young Colin Firth, dammmit
poziomki
5515 fe71 390
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viacocciuella cocciuella
poziomki
8964 a4c2 390
Reposted fromfungi fungi viawhiskywithsprite whiskywithsprite
poziomki
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
poziomki
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
poziomki
poziomki
poziomki
Reposted fromFlau Flau viacocciuella cocciuella
7781 50db 390
Reposted fromakanes akanes viaShittyKitty ShittyKitty
poziomki
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
poziomki
poziomki
poziomki
poziomki
2681 dd06 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
poziomki
0166 6e61 390
Reposted fromzungud zungud viaikari ikari
poziomki

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl