Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

poziomki

Naj­krótsze wy­razy "tak" i "nie" wy­magają najdłuższe­go zas­ta­nowienia.


— Pitagoras
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
poziomki
0211 030c 390
Reposted fromzciach zciach
poziomki
3768 43c0 390
Reposted fromstroschek stroschek viavertheer vertheer
poziomki
https://78.media.tumblr.com/13d2219988f9f91f81f5682d1fad05b5/tumblr_peb27ajJ3g1ummwp7o1_1280.pnghttps://78.media.tumblr.com/beb07368a679a812c732f8580f9752ba/tumblr_peb27ajJ3g1ummwp7o2_1280.png
Reposted fromHanoi Hanoi viavertheer vertheer
poziomki
8943 9eeb 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viavertheer vertheer
poziomki
5083 f31f 390
Reposted fromsosna sosna viavertheer vertheer
poziomki
Reposted fromtwice twice viavertheer vertheer
poziomki
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

September 22 2018

poziomki
poziomki
poziomki
8510 1572 390
Zulczyknj
poziomki
6279 239f 390
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
poziomki
Dobry seks rozładowuje napięcia, leczy frustracje oraz eliminuje niepotrzebny stres.
http://seeik.pl
poziomki
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic vialiliowadusza liliowadusza
poziomki
Reposted fromFlau Flau viacocciuella cocciuella
poziomki
5928 7367 390

weallheartonedirection:

I’ve been watching this for a good 5 min

Reposted fromerikawithak erikawithak viacocciuella cocciuella

September 21 2018

poziomki
3086 272b 390

September 20 2018

poziomki
6750 2fd6 390
revontulet
Reposted fromgingerglue gingerglue viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl