Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

poziomki
2433 b864 390
Reposted fromsosna sosna vialenifca lenifca
poziomki
7755 7dec 390
Reposted fromSzczurek Szczurek vialenifca lenifca
poziomki
Reposted fromNanaya Nanaya vialuuuuucky luuuuucky
1159 ab54 390
Reposted fromtwice twice vialenifca lenifca
poziomki
8822 bcaf 390
Reposted frompapaj papaj viaikari ikari
poziomki
9885 ec7e
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaikari ikari
7395 42d4 390
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaikari ikari

September 20 2017

6121 7695 390

monkeypng:

the fuck you lookin at keep scrolling

poziomki
Przestałam czekać. Przestałam rozglądać się za miłością. Przestałam liczyć, że może i mnie wkrótce spotka. Nawet już o niej nie marzę. Nie wymyślam rozmaitych scenariuszy, jakby to mogło być. Bo nigdy nie jest tak, jak chcielibyśmy, żeby było.  Przestałam czekać. Gdy na nic nie czekasz, wiesz, że nic się nie wydarzy, nie rozczarowujesz się, że to, o czym śniłeś po nocach, nie przychodzi. Oczywiście, że jest ciężko. Jak mogłoby nie być? Jest tak pusto, smutno i obco. Ale lepsza pustka, smutek i obcość niż rozczarowanie. Przeżyłam wiele razy. Częste rozczarowania powinny uodparniać, przyzwyczajać do bólu. Ale tak nie jest. Mogłabym powiedzieć, że jest wręcz odwrotnie. Przeżywa się bardziej. Bo znowu to samo, bo niepotrzebnie się zaufało, kochało, czekało itd. Dlatego ja już nie czekam. Nie spodziewam się. Nie rozczaruję się.
http://www.gdziesindziej.blogspot.com/
Reposted frommadeliine madeliine viaviolethill violethill
3220 d6f7 390

medicinasanguis:

no more words needed

Reposted fromzi zi vianiedoopisania niedoopisania
poziomki
3060 5220
trochę bardzo
poziomki
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viaavooid avooid
poziomki
  • family member:what are you doing with your life?
  • me:it's a surprise
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viawastedtime wastedtime
poziomki
7190 84f5 390
Reposted fromthinredline thinredline viaznikajac znikajac
poziomki
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
poziomki
Prawdziwi przyjaciele to ci ludzie, którzy nigdy się nie poddają.Ci, którzy widzą, że stoisz nad przepaścią, więc trzymają cię za kostki, chociaż wyrywasz się i błagasz, żeby cię puścili.Takich przyjaciół warto mieć.
— Jodi Ann Bickley
poziomki
0455 f026 390
Reposted fromwebomatic webomatic viaqbshtall qbshtall
poziomki
6787 d855 390
poziomki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl