Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

poziomki
2786 a455 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
poziomki
8483 519c 390
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
3011 7f50 390
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaikari ikari
poziomki
3442 4678 390
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaikari ikari
poziomki
6374 78e9 390
Reposted fromfungi fungi viasweetchocolate sweetchocolate

May 18 2019

poziomki
8855 5d92 390
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaathlin athlin
poziomki
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
4312 13e3 390
Reposted fromszatatan szatatan vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
0521 f635 390
Reposted fromGIFer GIFer viacocciuella cocciuella
poziomki
6386 ced9 390
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaikari ikari
poziomki
1238 0059
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari
poziomki
5787 efb9 390
Reposted fromWaz85 Waz85 viaikari ikari
Reposted frommessedup messedup via48hrs 48hrs
poziomki
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
poziomki
7927 e5b2 390
shameless.
poziomki
8330 b77c 390
Reposted fromtfu tfu vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
poziomki
poziomki
poziomki
2544 b965 390
Reposted fromgloegg gloegg viacocciuella cocciuella
poziomki
8581 62c8 390
"Rzeczy, których nie wyrzuciłem"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl