Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

poziomki
1462 67de 390

Q
poziomki
Rzecz w tym, że go polubiłam – tak naprawdę. Tego nie mogę powiedzieć Sophie. Że rozmawiałam z nim jak od dawna z nikim. Że cieszyłam się, flirtując z kimś, kto odpowiadał na moje zaczepki, i że zapomniałam już, jak wielkie emocje potrafi obudzić coś potencjalnie nowego.
— Sarah Pinborough - "Co kryją jej oczy"
2423 c6d1 390
Reposted fromspacegirlblues spacegirlblues viadauser dauser

August 31 2017

poziomki
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari

August 30 2017

1496 0db8

dennsokagi:

tatlısınız valla

Reposted frommegumu megumu viaasylopath asylopath
poziomki
0987 0630 390
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones
poziomki
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
poziomki
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon viaasylopath asylopath

August 25 2017

poziomki
8185 2ad6 390
Reposted fromhighhopes highhopes viaikari ikari
poziomki
poziomki
poziomki
5405 49e4 390
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaShittyKitty ShittyKitty
poziomki
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
poziomki
1266 3739 390
Reposted fromjazon jazon viaShittyKitty ShittyKitty
poziomki
7333 3470 390
Reposted fromoll oll viaathlin athlin
poziomki
3048 f2f0 390
Reposted fromtfu tfu viawhiskywithsprite whiskywithsprite
poziomki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl