Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

poziomki
poziomki
poziomki
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
3902 c319 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
poziomki
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
4637 bfa2 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
7375 44ae 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
Reposted fromszeptniemegokrzyku szeptniemegokrzyku via48hrs 48hrs
poziomki
"Babka uczyła go, że zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi, i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie połączą. Tak mówiła."
— Jodi Picoult; "Jak z obrazka"
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon via48hrs 48hrs
poziomki
2528 fa4b 390
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari
poziomki
4608 f7fc 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaikari ikari
poziomki
6909 024f 390
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari
poziomki
poziomki
6706 76f6 390
chuja prawda
Reposted from4777727772 4777727772 viaShittyKitty ShittyKitty
poziomki
2399 0d76 390
Reposted frompiehus piehus viaathlin athlin
poziomki
poziomki
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs

September 29 2019

poziomki
9961 f400 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacocciuella cocciuella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl